ERP Hakkında Her Şey

İş Dünyasından Yazılarla Buradayız

1

2 

Erp Modülleri Nelerdir? ERP Modülleri İşlevleri Nelerdir?

Gönderen: Onur YILMAZ

ERP Yazılımları

Şubat 7, 2019

Erp Modülleri Nelerdir? ERP Modülleri İşlevleri Nelerdir?

Erp Modülleri konusu çok geniş ve kafa karıştırıcı bir konudur. Fakat Erp Modüllerini sizin için görselleştirerek kafanızda canlandırmanızı sağlayacağız.

ERP'nin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

Gönderen: Meltem ULUSLU

ERP Yazılımları

Şubat 7, 2019

ERP'nin Şirketler İçin Avantajları Nelerdir?

Sistemin ana amacı; İşletmeni yürüttüğü tüm faaliyetlerin birbiriyle uyum içinde yürütülmesinin sağlanmasıdır.

ERP sistemini meydana getiren 3 önemli bileşen bulunmaktadır. Bunların ilk ve en önemlisi “kurumsallık” kavramıdır. İşletmenin işlerinin yürütülmesi (alım-satım, mali işler) ve fonksiyonlarının takip edilmesini ( maliyet, nakit akışı vs.) organizasyon şemasında yerine getiren kişiler, ERP sistemini kullanacak anahtar isimler olarak anlatılabilir. Kısaca ERP içi yetkilendirmeler vasıtasıyla, işletmeler kurumsallaşabilmektedir. 

Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Gönderen: Meltem ULUSLU

Ön Muhasebe

Şubat 9, 2019

Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler

Bir işletme kurulmasının ardından, gelir elde etmeye başlamasıyla birlikte, verdikleri hizmet karşılığında fatura kesmeye başlamak zorundadır. Bizde size alt başlıklar halinde, “Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler” nelerdir derlemek ve konu hakkında sizi aydınlatmak istedik. 

Ön Muhasebe Nedir?

Gönderen: Meltem ULUSLU

Ön Muhasebe

Şubat 10, 2019

Ön Muhasebe Hakkında

Bir işletmenin ön büro yönetimi ile ilgili işlemlerinin ifade karşılığı olan ön muhasebe, genellikle genel muhasebe kavramıyla karıştırılmaktadır. Şirketin bünyesinde tutularak, finansal yönetimin yürütülmesi için gerekli verilerin yönetilmesi şeklinde özetleyebileceğimiz ön muhasebe kavramı; kurumun can damarı olarak görev görmektedir. Fatura, irsaliye, nakit para, çekler, mevcut banka hesapları, stok ve senetler gibi temel hareketlerin kayıtlarını tutarken, saydığımız kayıtların işleyişlerinin takibi de ön muhasebe yardımıyla yapılmaktadır.

Depo Yönetim Sistemi Nedir?

Gönderen: Meltem Uluslu

Ön Muhasebe

Şubat 11, 2019

Depo Yönetim Sistemi Nedir?

Genel bir tanımla depo yönetim sistemi, işletmelerin operasyonel süreçlerinin bütününü mobil şekilde yönetilmesini mümkün kılan bir çözüm yoludur. Söz konusu süreçler; mal kabulden itibaren, sayım, depo yönetimi, sevkiyatlar, palet-kutu olarak sıralanabilir. 

Ön Muhasebe Programları Ortak Özellikleri 

Gönderen: Meltem Uluslu

Ön Muhasebe

Şubat 11, 2019

Ön Muhasebe Programları Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bir işletmenin finansal yönetimi için gerekli olan tüm verilerin yönetilmesi ön muhasebe sayesinde mümkün olmaktadır.
Günümüzde işletmelerin çoğunluğu, söz konusu hesaplarının düzenli takiplerinin sağlanabilmesi için, ön muhasebe programları kullanmaktadır. Muhasebe programı çeşitlerinden biri olan ön muhasebe programı; firmaların, gelir-gider hesabı, faturalar, cari hesap takipleri gibi kalemlerinin yürütülmesine imkân sağlayan ve kısıtlı özellikler içeren programlardır. 

Stok Programı İle Stok Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Gönderen: Meltem Uluslu

Ön Muhasebe

Şubat 11, 2019

Stok Programı İle Stok Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Bir işletmenin stok programı ve depo programı işlemlerini sorunsuz şekilde devam ettirmesi, firmanın pazarlama bünyesi kadar önemlidir. Doğru pazarlama taktikleri sayesinde, işletmenin kar oranı yükselebilir. Fakat müşteri memnuniyetinin devam ettirilebilmesi, çalışma süresince stok sorununun ortaya çıkmamasıyla mümkün olacaktır. Aksi takdirde, alıcı taraf üzerinde güvensizlik belirebilir.

ERP Programının Amacı Nedir?

Gönderen: Damlanur İPEK

ERP Yazılımları

Şubat 16, 2019

ERP Programının Amacı Nedir?

ERP sayesinde firmaların mal ve hizmet üretmek için gereksinim duydukları iş gücü, makine ve teçhizat gibi kriterler verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemin uygulanması sayesinde işletmeler, birçok uygulama detayını tek bir pencere üzerinden görme şansına erişirler.